Actieve filters:
Wis filters
Sorteren op Sluiten

Algemene Voorwaarden

Treden in werking per 21 december 2023.

Inhoudsopgave :

 • 1 - Algemene voorwaarden van Zoomalia
 • 1.1 Doel
 • 1.2 Prijzen
 • 1.3 Kenmerken producten
 • 1.4 Bestelling
 • 1.5 Betaling
 • 1.5b Betaal uw bestelling in 3 of 4 termijnen met creditcard vanaf een aankoopwaarde van € 50 tot € 2.000 met Oney Bank, Alma of Klarna
 • 1.6 Keuze producten
 • 1.7 Levering en uitvoering
 • 1.8 Beschikbaarheid producten
 • 1.9 Kwaliteits- of conformiteitsproblemen
 • 1.10 Herroepingsrecht
 • 1.11 Garantie
 • 1.12 Verantwoordelijkheid
 • 1.13 Gedeeltelijke niet-geldigheid, niet-afstandsverklaring
 • 1.14 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • 1.15 Geschillen
 • 2 - Andere vermeldingen
 • 2.1 Algemene bepalingen
 • 1 - Algemene voorwaarden - Zoomalia
 • 1.1 Doel

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is ten eerste om elke potentiële consument te informeren over de algemene voorwaarden waaronder de ondernemer de bestelde producten verkoopt en levert, en ten tweede om de rechten en plichten te definiëren van de partijen in verband met de verkoop van producten van de ondernemer aan de consument. Ze zijn zonder voorbehoud van toepassing op alle producten verkocht door Zoomalia.nl.

Ieder persoon die een product bestelt dat te koop wordt aangeboden op de website van het bedrijf Zoomalia.nl, houdt derhalve volledig rekening met deze verkoopsvoorwaarden waarvan de consument erkent dat hij deze heeft gelezen voorafgaand aan zijn bestelling.

Zoomalia.nl behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Ze zijn dan van toepassing zodra ze online worden geplaatst.

1.2 Prijzen

De verkoopprijzen van de producten online op de website Zoomalia.nl, aangegeven in euro's, zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de consument.

Ze omvatten niet de verzendkosten. Deze worden gefactureerd in aanvulling op de prijs van de gekochte producten volgens het bedrag van de bestelling. De verzendkosten worden aangegeven vóór de registratie van de bestelling.

De verkoopprijzen van de producten kunnen op elk moment door Zoomalia.nl worden aangepast. Deze wijziging wordt vóór elke bestelling aan de consument gemeld.

1.3 Kenmerken van de producten

Sinds 1 februari 2001 is in Nederland de wet “Koop op afstand” van kracht. Deze wet vormt de implementatie van de Europese richtlijn 97/7/EG over dit onderwerp. Bij koop op afstand is de ondernemer, Zoomalia.nl, verplicht de consument of koper tijdig (voor het sluiten van de koop) te informeren over de kenmerken van het product, wijze van betaling, kosten van verzending, enz.

De aanbiedingen van Zoomalia.nl zijn geldig zolang de voorraad strekt. Voor producten die niet zijn opgeslagen in de magazijnen, zijn de aanbiedingen van Zoomalia.nl geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij haar leveranciers.

De foto's, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten zijn slechts indicatief en binden de ondernemer niet.

In het geval dat een leverancier een product wijzigt, neemt de grafische weergave ervan niet de verantwoordelijkheid van de ondernemer over, noch beïnvloedt het de geldigheid van de verkoop.

1.4 Bestelling

Elke bestelling beantwoordt aan de huidige algemene verkoopvoorwaarden.

De bestelling van de consument moet per e-mail door Zoomalia.nl worden bevestigd.

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat de consument de bevestiging van de bestelling door Zoomalia.nl heeft ontvangen en de ondernemer de volledige prijs heeft ontvangen.

In geval van bestelling per creditcard is de bestelling pas geldig na de bevestiging van de bankorganisatie.

In het geval van een bestelling via overschrijving, is de bestelling pas geldig na bevestiging van de overschrijving door de bank van Zoomalia.

In het geval van een bestelling door PayPal, is de bestelling pas geldig na de bevestiging van PayPal.

Zoomalia.nl raadt de consument aan deze informatie te bewaren.

Zoomalia behoudt zich het recht om een ​​bestelling van een klant waarmee een geschil bestaat niet te accepteren of te annuleren.

De gegevens vastgelegd door Zoomalia's IT-systeem zijn het bewijs van alle transacties tussen Zoomalia en zijn klanten.

1.5 Betaling

Betaling dient te gebeuren bij bestelling door de consument. Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro's.

Om te betalen, beschikt de consument over alle betaalmiddelen waarnaar wordt verwezen in de bestelbon: online creditcard (creditcard, visa of mastercard), paypal of bankoverschrijving.

Zoomalia.nl behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van niet-betaling van enig bedrag dat verschuldigd zou zijn door de consument.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijk rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Moratoire interesten aan 1.5% per maand, evenals een vaste vergoeding van een totaalbedrag van 15% van de hoofdsom van de bestelling exclusief BTW, rente en kosten met een minimumbedrag van 50 euro.

In geval van gerechtelijke inning van een factuur is de consument bovendien aansprakelijk voor de inningskosten, zoals juridische kosten en interne kosten die hoger zijn dan het bedrag van deze vergoeding.

In geval van niet-naleving door de consument van een verschuldigd betaling, om welke reden dan ook, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de uitvoering van andere lopende bestellingen op te schorten tot de volledige betalingstermijn verschuldigd is.

Zoomalia.nl behoudt zich het recht voor om een ​​fotokopie van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de consument te vragen voor elke betaling op haar website.

Als onderdeel van de strijd tegen fraude op internet kan informatie betreffende de bestelling aan derden worden doorgegeven voor verificatie.

1.5b Betaal uw bestelling in 3 of 4 termijnen met creditcard vanaf een aankoopwaarde van € 50 tot € 2.000 met Oney Bank, Alma of Klarna

Onze partners Oney Bank, Alma en Klarna bieden u financieringsoplossingen waarmee u uw aankopen vanaf € 50 tot € 2.000 in 3 of 4 termijnen kunt betalen met uw bankkaart.

Voorwaarden: Dit aanbod is voorbehouden aan natuurlijke personen (meerderjarige natuurlijke personen) en houders van Visa- en MasterCard-bankkaarten waarvan de vervaldatum langer is dan de duur van de gekozen financiering. Systematische autorisatiekaarten, met name Electron, Maestro, Nickel, enz., evenals e-cards, Indigo- en American Express-kaarten worden niet geaccepteerd.

Voorwaarden: Klik na het afronden van uw bestelling eenvoudig op de knop ""3x/4x gespreid betalen"" van de voorgestelde partner. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de website van onze partner waar u het gedetailleerde overzicht van uw bestelling en het gepersonaliseerde financieringsverzoek ziet, dat u vervolgens moet bevestigen. U voert uw persoonlijke gegevens in of, als u een account heeft bij onze partner, logt u in met de inloggegevens die aan uw account zijn gekoppeld. U leest de algemene voorwaarden die u wenst te gebruiken, die u in pdf-formaat ter beschikking worden gesteld om te lezen, af te drukken en op te slaan voordat u ze accepteert. Vervolgens geeft u uw elektronische toestemming door het betreffende selectievakje aan te vinken. U erkent dat de ""dubbelklik"" die is gekoppeld aan het selectievakje voor acceptatie van de voorwaarden, contractuele acceptatie inhoudt en een onherroepelijke en onvoorwaardelijke acceptatie van de productvoorwaarden inhoudt.

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn geregistreerd door Oney Bank, Alma of Klarna het bewijs van alle transacties tussen u en onze geselecteerde partner.Als u wilt profiteren van een financieringsoplossing aangeboden door een van onze partners, zal de informatie met betrekking tot uw bestelling worden verzonden naar verzonden naar deze partner, die het gebruikt voor het evalueren van uw aanvraag voor het aanmaken, beheren en incasseren van krediet.

Oney Bank, Alma en Klarna behouden zich het recht voor om uw financieringsverzoek in 3x of 4x termijnen te accepteren of af te wijzen. Je hebt een bedenktijd van 14 dagen om je tegoed op te zeggen.

Hoe het werkt: Betaling in 3 of 4 termijnen met creditcard stelt u in staat om de bestelling op onze handelaarssite als volgt te betalen:

 • een verplichte bijdrage die wordt afgeschreven op de dag dat de verzending van uw bestelling wordt bevestigd
 • twee of drie maandelijkse termijnen, die elk overeenkomen met een derde of een kwart van de bestelling, 30 en 60 dagen later voor de 3 keer en 30, 60 en 90 dagen later voor de 4 keer, inclusief de financieringskosten van de lening en de afhandeling kosten van 3,95% van het totale bedrag van de bestelling + € 1 voor een 3e termijn en 4,95% + € 2 voor een 4e termijn.

Keuze van partner: Zoomalia behoudt zich het recht voor om een ​​of meer partners geen termijnbetalingen aan te bieden, afhankelijk van uw land, het bedrag van uw bestelling en vermoedelijke fraude in verband met uw klantenaccount.

Onze partners :

 • Oney Bank - SA met een kapitaal van € 51.286.585 - Hoofdkantoor: 40 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Orias-nummer: 07 023 261 - www.orias.fr - Correspondentie: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr
 • ALMA, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 5.356.380 euro, geregistreerd bij het handels- en vennootschapsregister van Grenoble onder nummer B 317 495 646, met maatschappelijke zetel te: 15 rue Georges Perec 38400 Saint-Martin-d'Hères, Frankrijk
 • Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, geregistreerd in het Zweedse handelsregister onder registratienummer 556737-0431

1.7 Levering en uitvoering

1.7.1. Algemene regels

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De consument kan, als hij dat wenst, een factuur opgestuurd krijgen naar zijn thuisadres.

In het geval van een fout in de adresgegevens van de ontvanger, kan Zoomalia niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid van levering.

1.7.2. Termijn

Alle termijnen worden uitgedrukt in werkdagen (maandag tot vrijdag).

De gemiddelde verzendtijden staan ​​vermeld op de bevestigingspagina van de winkelwagen.

Voor niet-standaardproducten worden verzendkosten berekend op basis van het gewicht, het volume en de aard van de artikelen in de winkelmand.

De selectie van de transporteur aangepast aan de bestelling gebeurt automatisch wanneer het wordt verwerkt door het Zoomalia-team.

Voor de levering van producten van zeer specifieke aard (van het aquarium- of volière-type), gebruikt Zoomalia speciale leveranciers.

Levertijden vanaf de verzending vanuit ons magazijn kunnen variëren van 1 tot 5 werkdagen.

Elke overschrijding kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de bestelling door de consument.

In geval van vertraging van levering ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde datum, zal de consument dit schriftelijk (post, fax, mail) aan Zoomalia.nl moeten melden om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en zodat Zoomalia.nl een onderzoek kan voeren met de koerierdienst.

Een onderzoek met de koerierdienst kan tot 21 werkdagen duren. Als tijdens deze periode het product wordt gevonden, wordt het onmiddellijk omgeleid naar de plaats van levering die is aangegeven op de bestelbon.

1.7.3. Ontvangst

Wanneer de consument zijn pakket ontvangt, moet hij:

 • De geleverde goederen controleren op het moment van levering door zijn pakket te openen in aanwezigheid van de bezorger.
 • Elke anomalie vermelden op de pakbon en nauwkeurig schrijven wat de anomalie is (zoals gebroken meubels, open zak met zaden, ...) en zijn handtekening plaatsen. Opgelet, de vermeldingen van het type "onderworpen aan uitpakken", "onderworpen aan controle" hebben geen wettelijke waarde en zijn niet toelaatbaar in geval van een geschil. Als het pakket te beschadigd is, weigert de consument de bezorging.
 • De consument informeert vervolgens de Zoomalia-klantendienst per e-mail of per telefoon, die bijgevolg een onderzoek met de koerier zal starten. Een onderzoek kan tot 21 werkdagen duren.
 • In alle gevallen stemt de consument ermee in al het bewijs te leveren dat Zoomalia in staat stelt een klacht bij de bezorger in te dienen.

1.8 Beschikbaarheid van de producten

In het geval van gedeeltelijke beschikbaarheid van artikelen, kan Zoomalia.nl een ​​gesplitste levering uitvoeren. De producten in voorraad worden eerst verzonden. Het restant wordt ofwel op een later tijdstip afgeleverd of vervangen door ander materiaal (in overleg met de consument) of terugbetaald.

In ieder geval zal Zoomalia.nl de consument zo snel mogelijk informeren.

1.9 Problemen betreffende kwaliteit of conformiteit

In geval van levering van een product dat niet overeenkomt met de bestelling (defect of niet-conform), dient de consument een klacht in te dienen bij de klantenservice.

Klachten moeten per brief of e-mail worden verzonden en moeten het volgende bevatten:

 • de adresgegevens van de consument
 • de product referentie
 • het bestelnummer
 • de redenen voor de klacht

Het product/de producten moet/moeten binnen veertien werkdagen worden geretourneerd na de toekenning van retournummer door de klantenservice van Zoomalia.nl. Elk product dat moet worden geruild of geretourneerd, moet worden teruggestuurd naar Zoomalia.nl in de originele staat en verpakking en moet het volledige product en de bijbehorende accessoires bevatten.

Elk risico in verband met de retour van het product is de verantwoordelijkheid van de consument.

Bij niet-naleving van de hierboven beschreven procedure en de aangegeven tijden, kan de consument geen aanspraak doen op niet-naleving of defect van de geleverde producten, de producten worden dan geacht conform te zijn en vrij van defecten.

De retourkosten worden vervolgens aan de consument terugbetaald op vertoon van een bewijs van DPD in de vorm van een tegoed of volgens de keuze van de consument.

1.10 Herroepingsrecht

Conform het artikel L121-16 van de Franse consumentenwet heeft de consument een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst om op zijn kosten de bestelde producten terug te zenden voor terugbetaling.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, moet de consument het standaardformulier voor herroeping gebruiken dat hij 20 dagen op zijn account beschikbaar heeft op http://www.zoomalia.nl/mijnaankopen/bestellingen/, of een ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij aangeeft het product aan Zoomalia.nl te retourneren. Een retournummer zal door Zoomalia.nl worden meegedeeld. Dat nummer moet de consument op de verpakking schrijven.

De producten moeten verplicht worden teruggestuurd naar Zoomalia.nl in een perfecte staat van wederverkoop, in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies ...), naar behoren verzegeld, en vergezeld van de aankoopfactuur.

Als het product een garantieformulier of een ander document bevat dat moet worden ingevuld, mag het niet worden ingevuld, zodat de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.

Voor de overname van geopende producten zal Zoomalia een waardevermindering toepassen op het gefactureerde product:

 • voor geopende producten, maar doorverkoop als nieuw product is mogelijk, behoudt Zoomalia 10% van de prijs van het gefactureerd product
 • voor artikelen waarvan de verpakking niet toestaat om het opnieuw te verkopen aan de nieuwkoop prijs, behoudt Zoomalia 20%.
 • voor producten die werden gemonteerd en nadien gedemonteerd (met name houtproducten), behoudt Zoomalia 40%.
 • Gepersonaliseerde items (penningen enz.) worden niet geretourneerd, geruild of terugbetaald. De retourkosten zijn voor de rekening van de consument.
 • Geschatte kosten van retourzendingen voor pakketten van meer dan 30 kg, die niet per post kunnen worden geretourneerd, bedragen minstens 44 euro. De kosten zijn afhankelijk van de woonplaats van de consument en de transporteur die met de ondernemer werkt.

De uitoefening van het herroepingsrecht geeft aanleiding tot de keuze van de consument:

 • ofwel een terugbetaling op de creditcard die is ingevoerd tijdens de eerste bestelling
 • ofwel door het toekennen van een tegoed op Zoomalia.nl
 • Retour in het kader van herroepingsrecht
 • De consument kan het pakket retourneren met de koerier van zijn keuze.

Als het pakket beschadigd aankomt, behoudt Zoomalia het recht om:

 • het pakket te weigeren, zodat de consument een geschil met zijn koerier kan openen
 • het pakket te accepteren. De retourafdeling van Zoomalia zal de consument op de hoogte brengen van de geleden schade van het product zodat deze een geschil met zijn koerier kan openen.
 • In elk geval, als een geretourneerd artikel tijdens het transport is beschadigd, kan Zoomalia het niet terugbetalen. De consument moet direct om terugbetaling vragen bij zijn transporteur.

1.11 Garantie

Sommige verkochte producten kunnen ook een commerciële garantie genaamd "Producent Garantie" genieten, waar Zoomalia geen partij bij is. Zoomalia kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van de fabrikant om zijn garantie toe te passen.

De omvang en duur van deze garantie varieert van leverancier tot leverancier. De consument kan de exacte garantiebepalingen raadplegen op de website van de fabrikant en in de handleiding van het product.

1.11.1 Wettelijke garanties

Alle producten te koop op de website genieten de wettelijke garantie van overeenstemming (artikelen L217-1 volgens de Franse wet van de Consumentenwet) en de garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 volgens het Franse Burgerlijk Wetboek), waardoor de consument gebrekkige of niet-conform geleverde producten kan retourneren.

De consument wordt ervan op de hoogte gebracht dat het bedrijf Zoomalia, met hoofdzetel in Frankrijk te Rue du Pays de Gosse 651 - 40230 Saint Geours de Maremne, garant staat voor de conformiteit van de producten met het contract in het kader van deze twee wettelijke garanties.

De consument heeft een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om te handelen onder de wettelijke garantie van overeenstemming.

In dit geval kan de consument kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de voorwaarden inzake kosten uiteengezet in artikel L. 217-9 van de Franse Consumentenwetgeving. De consument hoeft geen bewijs te leveren van conformiteitsgebrek van het product gedurende de periode van 24 maanden na de levering.

Voor contracten gesloten op of na 18 maart 2016 hoeft de consument geen bewijs te leveren van conformiteitsgebrek van het product gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het product. Voor eerder gesloten contracten, profiteert de consument van een verlichting van bewijslast gedurende de eerste zes (6) maanden.

De wettelijke garantie voor conformiteit is van toepassing onafhankelijk van de mogelijke commerciële garantie.

Bovendien kan de consument beslissen om een vordering in te dienen op grond van de garantie tegen verborgen gebreken van de verkochte goederen in de zin van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek. De consument kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek. De consument heeft een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

De onderenemer is aansprakelijk voor de conformiteitsfouten van het product op grond van de voorwaarden van artikelen L. 217-4 en volgende van de Franse Consumentenwetgeving en voor de verborgen gebreken van het verkochte goed onder de voorwaarden uiteengezet in de artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Volgens artikel L. 217-5 van de Franse consumentenwetgeving: “Om aan de overeenkomst te voldoen, moet het product:

Geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk wordt geassocieerd met een dergelijk product en, indien van toepassing:

 • overeenstemmen met de beschrijving door de verkoper en de kenmerken hebben die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
 • beschikken over de kenmerken die een koper redelijkerwijs ervan mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, inclusief reclame en etikettering;

2. Of de kenmerken hebben gedefinieerd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen of geschikt zijn voor een speciale eis van de koper die werd bekendgemaakt aan de verkoper en waarmee de verkoper akkoord is gegaan.”

Volgens artikel L. 217-12 van de Franse consumentenwetgeving: “Actie als gevolg van gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na levering van het product.”

Ten slotte, overeenkomstig artikel L217-16 van de Franse consumentenwetgeving: “Wanneer de koper de verkoper ​​tijdens de commerciële garantie die hem tijdens de aankoop of reparatie van een goed wordt verleend, om een reparatie die onder de garantie valt, wordt een periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen toegevoegd aan de duur van de garantie. Een dergelijke periode loopt vanaf de datum waarop de koper om ondersteuning vraagt ​​of vanaf de datum waarop het betreffende goed ter reparatie wordt aangeboden, als dit laatste op een later tijdstip gebeurt dan het ondersteuningsverzoek.”

(ii) Met betrekking tot de garantie tegen verborgen gebreken, overeenkomstig artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek: “Een verkoper is gebonden aan een garantie vanwege de verborgen gebreken van het verkochte product waardoor deze ongeschikt worden voor het gebruik waarvoor het was bedoeld, of die het gebruik zodanig aantasten dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, had hij ervan geweten.' Volgens artikel 1648, lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek: “De actie die het gevolg is van verborgen gebreken moet door de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingediend.”

1.11.2 Commerciële garanties

Sommige verkochte producten kunnen ook profiteren van een commerciële garantie genaamd "Producent Garantie", waar Zoomalia geen partij bij is. Zoomalia kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van de fabrikant om zijn garantie toe te passen. De omvang en duur van deze garantie varieert van leverancier tot leverancier. De consument kan de exacte garantiebepalingen raadplegen op de website van de fabrikant en in de handleiding van het product.

Elke retournering van het product onder de bovengenoemde garantie moet door Zoomalia.nl worden onderworpen aan een basisverificatie om vast te stellen dat het product defect is. Voor dit doel neemt de consument contact op met de Zoomalia-klantenservice.

Als het product als defect wordt erkend, stuurt Zoomalia.nl de consument een retournummer voor het product. Dit retournummer, een beslissende en onmisbare voorwaarde, is veertien werkdagen geldig, vanaf de datum waarop het retournummer door Zoomalia.nl aan de consument wordt verzonden. Na deze periode zal de consument zijn verzoek moeten hernieuwen volgens de hierboven beschreven procedure.

Het defecte product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking, inclusief het volledige product en de accessoires en leesbaar vergezeld zijn van het retournummertje van het product dat wordt verstrekt door Zoomalia.nl en het serienummer van het product.

Elk product dat incompleet is, beschadigd en/of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet geretourneerd of geruild onder de garantie.

Alle kosten en risico's verbonden aan het transport van het geretourneerde product zijn de verantwoordelijkheid van de consument.

Het product onder garantie zal, naar keuze van de fabrikant, worden geruild of gerepareerd.

De garantie dekt niet:

 • de vervanging van verbruiksartikelen
 • abnormaal en niet-conform gebruik van producten
 • de schade vermeld in de artikelbladen
 • gebreken en de gevolgen daarvan als gevolg van de tussenkomst van de consument of een reparateur die niet is geautoriseerd door Zoomalia.nl
 • de gebreken en de gevolgen in verband met niet-conform gebruik waarvoor het product is bedoeld (professioneel, collectief gebruik, …)
 • producten waarvoor een specifiek ondersteunings- en onderhoudscontract geldt

1.12 Verantwoordelijkheid

De producten aangeboden door Zoomalia.nl voldoen aan de geldende Franse wetgeving.

Zoomalia.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering van het contract in geval van ‘out of stock’ of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking inclusief postdiensten en vervoermiddelen en/of communicatie.

Zoomalia.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die kan voortvloeien uit de aankoop van producten.

Het geheel of gedeeltelijk onvermogen om de producten te gebruiken, met name vanwege een incompatibiliteit van materiaal, kan de verantwoordelijkheid van Zoomalia.nl niet inroepen noch aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling.

De Zoomalia.nl-site bevat ook informatie van derden en links naar andere websites. Zoomalia.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik, de toegang tot of de onmogelijkheid om dergelijke informatie van derden of de inhoud van andere websites te gebruiken.

1.13 Gedeeltelijke niet-geldigheid, niet-afstandsverklaring

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden voor ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard door een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, zullen de andere bepalingen al hun kracht en bereik wel behouden.

Productverkoop van Zoomalia.nl valt onder de Franse wetgeving.

1.14 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De informatie verzameld door Zoomalia.nl tijdens elke bestelling van de consument is noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling door Zoomalia.nl en zijn zakenpartners. In overeenstemming met de Wet op de gegevensverwerking en de Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de consument het recht op toegang, rectificatie, oppositie en onderdrukking van de gegevens die hem betreffen met Zoomalia.nl.

Om meer informatie te hebben over de bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens (AGV) en over cookies, nodigen wij de consument uit om onze pagina "Privacy" op elk gewenst moment onderaan de site te raadplegen.

1.15 Geschillen

De consument en Zoomalia zullen altijd voorstander zijn van een minnelijke schikking vóór enige juridische actie.

De bevoegde consumentenbemiddelaar is FEVAD (http://www.fevad.com/ website gewijd aan de bemiddelingsdienst van e-commerce en verkoop op afstand - 60 rue la Boétie - 75008 PARIJS) .

Het online verwijzingsformulier is hier beschikbaar: http://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur/#formulaire-conso

De enige bevoegde rechtbank in geval van betwisting is de rechtbank van DAX (Frankrijk).

2 - Andere vermeldingen

2.1 – Algemene bepalingen

2.1.1 - Het bedrijf Zoomalia kan elk bericht dat in strijd is met de wet of in strijd met de goede zeden verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

2.1.2 - Het bedrijf Zoomalia kan, zonder kennisgeving of compensatie, de toegang tot de site tijdelijk of permanent opschorten. Het kan met name de toegang tot de site afsluiten vanwege operationele, onderhouds- of technische redenen.

2.1.3 - De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt geen nietigheid van alle algemene voorwaarden met zich mee.

2.1.4 - Het bedrijf Zoomalia behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging zijn de nieuwe algemene voorwaarden onmiddellijk van toepassing op elke nieuwe bestelling.

2.1.5 - Elk geschil dat het bedrijf Zoomalia voor een rechtbank brengt, moet voor de rechtbank van de stad Dax (rechtbank van Dax, rechtbank van koophandel van Dax, in Frankrijk) gebracht worden.

Het toepasselijke recht is uitsluitend Frans recht.

ZOOMALIA / E2EVOLUTION 651 Route van de Pays de Gosse 40230 Saint Geours de Maremne

2.2– Consumentenbemiddeling

U kunt toegang krijgen tot het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie door deze link te volgen: https://ec.europa.eu/

Cookiebeleid
We vragen jouw toestemming met betrekking tot het gebruik van cookies of vergelijkbare tools om je aankopen op onze site te vergemakkelijken, je gebruikerservaring te verbeteren en om zo te begrijpen hoe onze klanten onze diensten gebruiken. Vertrouwde partners gebruiken deze tools ook in verband met onze advertentieweergave. Je kan je cookies-voorkeuren die toegankelijk zijn via jouw account op elk moment wijzigen..
We vragen jouw toestemming met betrekking tot het gebruik van cookies of vergelijkbare tools om je aankopen op onze... Lees het vervolg
Keuze instellingen Ik ga akkoord